Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www.goldenapartments.pl oraz w portalach rezerwacyjnych. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu pomiędzy spółką MORADA SERVICE spółka z o.o. (zwanym dalej Morada Service lub GoldenApartments) a Gościem, na warunkach określonych w regulaminie.

> Pobierz PDF